top of page

תכן מכני

תכן מכני הינו תהליך רצוף של בחינת אפשרויות וקבלת החלטות.

על סמך אפיון המוצר והמפרט, נקבעת הדרך הטובה ביותר למימוש המוצר לפי השלבים שלהלן: 

 • תכנון מכני עקרוני  ( Concept ) – בהתאם לפתרון ההנדסי שנבחר.
   

 • הגדרת הארכיטקטורה ( המבנה ההנדסי ) המיטבית – שילוב התכנון ההנדסי
                                            בעיצוב הרצוי, תוך התחשבות במגבלות ובאילוצים 
                                            ( גודל, משקל, תנאי סביבה, מחיר ועוד ). 
                                        

 • תכנון מכני פרטני של החלקים – חוזק חומרים, הדיוק הנדרש, ייצוריות.  
                                                                                   

 • הפקת שרטוטי ייצור – סבולות ( טולרנסים ) ואפיצויות, שיטות ייצור.
   

 • הפקת תיעוד והוראות להרכבת המוצר – כולל רשימות חלקים וקשיחים ( BOM )
                                                                    ורשימת מחברים וצמות.

   

 • הנדסת מוצר – שיפור ועידכון הביצועים והתכנון ההנדסי בהתאם לדרישות חדשות.                 

                     

תכן מכני מתקדם

אינטלקט - תכן מכני  מיישמת בפיתוח המכני ובתכנון המכני תהליכים ושיטות עבודה
מהמתקדמים והעדכניים ביותר ( State of the Art ) 
 

 • תוכנות תיב"ם תלת ממדיות עדכניות:  Solidworks , Inventor Professional

 • המחשה ויזואלית של ארכיטקטורת המוצר

 • אנליזת תנאי סביבה על המודל התלת-ממדי - לפני ייצור אב-טיפוס

 • חומרים וציפויים חדישים

 • מחברים  ( Connectors )  עם הביצועים הטובים והמתאימים ביותר
                                                                       
  ( ראו מאמר על מחברים )

IMD-10_תכנון מכני מתקדם
bottom of page