top of page
ראש הדף

אינטלקט - תכן מכני

סדרת מאמרים תקופתיים בהם אסקור נושאים מהותיים בהנדסת פיתוח מכנית, ובפרט נושאים המתייחסים לתכנון מכני וזיווד אלקטרוני.

 

מאמר על מחברים אלקטרוניים, חלק ב':

בחלק א' של המאמר הובהר שהאבחנה המגדרית (זכר-נקבה) נקבעת לפי סוג המגען:

המגדר ( Gender ) של מחבר עם מגענים מסוג Pin נקבע כ-  Male  (מחבר-זכר). 

המגדר של מחבר עם מגענים מסוג Socket נקבע כ-  Female  (מחבר-נקבה).

עתה נבהיר את השימוש במונחים    Jack   ו-  Plug .

התרגום המקובל לעברית הינו:  שקע=Jack  ,  תקע=Plug.

כמו כן מקובל ליחס את המונח Plug למחבר הנייד (בקצה של חוט או כבל), ואת המונח Jack למחבר הקבוע על פנל או לוח.

אלא שהדברים אינם פשוטים כל עיקר: יש מחברים המוגדרים  Jack  למרות היותם מורכבים בקצה חוט או כבל, ויש מחברים המוגדרים  Plug  למרות היותם קבועים על פני לוח או פנל.

ההרכבה של שני מגדרים באותו המכשיר נהוגה בעיקר במחברי  RF  קואקסיאליים, ונובעת מהצורך להבחין בין התפקידים ( functions ) השונים שהמחברים משני המגדרים ממלאים, למשל, כניסות ויציאות.

 

אציין כאן ,בסוגריים, שבתחום האודיו-וידיאו ( מחברי RCA ) בעיית האבחנה בין התפקידים נפתרה ע"י קידוד צבעוני של המחברים - ראו תמונה למטה:

במאמר הנוכחי אתמקד במחברי RF קואקסיאליים בתחום המיקרו-גלים.

במשפחת מחברי RF יש מספר לא קטן של תת-משפחות. להלן רשימה חלקית:

TNC , BNC , SMA , SMB , SMC , BMA (OSP) , MCX , SMP

בכל תת-משפחה יש מבחר סוגים:

סוג הדפינה/הרכבה:  בקצה כבל או חוט, על פנל, לוח או מעגל מודפס, בזווית ישרה או ב-90 מעלות

סוג הקיבוע:  הלחמה, לחיצה ( Crimp ), קיבוע ע"י אום ( Bulkhead ), קיבוע ע"י ברגים ( Flange ).

אנחנו נתמיד באבחנה מגדרית לפי סוג המגען, כמפורט בתחילת המאמר, ועל מנת למנוע טעות בזיהוי, נקפיד להשתמש במינוח כפול:

מחבר RF עם מגען מסוג  Pin  יכונה  Male-Plug  .

מחבר RF עם מגען מסוג  Socket  יכונה  Female-Jack  .

כל זאת לכל תת-המשפחות, ומבלי להתחשב מי העוטף ומי הנעטף, מי מורכב על פנל, ומי בקצה חוט או כבל.

בתמונות שלהלן מודגמת מורכבות הנושא ופתרונו ע"י שימוש במינוח הכפול.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טיפ:

הוספת סוג הדפינה  לתיאור המלא של המחבר, מאפשרת אבחנה קלה ומהירה בין הסוגים השונים באותה תת-משפחה. להלן דוגמאות:
 

Connector, SMA, Female-Jack, Flange.
 

Connector, BMA, Male-Plug, Bulkhead.

Connector, SMP, Female-Jack, S/R Cable

 

 

נכתב ונערך ע"י שלום גלעד. 
 

                   

IMD-12_Connectors_תכן מכני-מאמרים
IMD-13_Connectors_אינטלקט-תכן מכני
IMD-14_Connectors_אינטלקט-תכן מכני
IMD-15_Connectors_אינטלקט-תכן מכני
bottom of page