top of page
ראש הדף

אינטלקט - תכן מכני

מאמרים בנושאי תכנון מכני וזיווד אלקטרוני

סדרת מאמרים תקופתיים בהם אסקור נושאים מהותיים בהנדסת פיתוח מכנית, ובפרט נושאים המתייחסים לתכנון מכני וזיווד אלקטרוני.

אני מקווה שמאמרים אלו יתנו לקוראים ערך מוסף בהרחבת הידע וההבנה בתחומים המסוקרים. 

מאמר על מחברים אלקטרוניים, חלק א':

עולם המחברים  ( Connectors )  מהווה תחום רב חשיבות ביותר בתכן מכני וזיווד אלקטרוני.

מחבר הינו התקן המורכב (בדרך כלל) משני חלקים או יותר, שתפקידו לאפשר מגע חשמלי אמין ורצוף בין חוטי חשמל, כבלים (גמישים וקשיחים), סיבים אופטיים, מעגלים מודפסים ורכיבים אלקטרוניים לצורך יצירת מעגל חשמלי.

התאמה נכונה של המחבר לשימוש המיועד, הינה קריטית לתפקוד המוצר. 

 

 

 

___________________________________________________________

 

מאמר על מחברים אלקטרוניים, חלק ב':

בחלק א' של המאמר הוגדר שהאבחנה המגדרית (זכר-נקבה) נקבעת לפי סוג המגען:

המגדר ( Gender ) של מחבר עם מגענים מסוג Pin נקבע כ-  Male  (מחבר-זכר). 

המגדר של מחבר עם מגענים מסוג Socket נקבע כ-  Female  (מחבר-נקבה).

עתה נבהיר את השימוש במונחים    Jack   ו-  Plug .

___________________________________________________________

        

bottom of page